Courses

Integrity (B) / Integriti (B) (Untuk Anggota Kerja Keselamatan Sahaja)
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK03
Duration: 2
Language:

Integrity (A) / Integriti (A)
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP07 Clerical
Duration: 2
Language:

Integriti
BOTC

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberi penekanan kepada nilai Integriti dan kerja beretika di dalam tugasan harian. Bermula dari gambaran luas Pelan Integriti Nasional (PIN) dan menjurus kepada pembudayaan integriti di tempat kerja, pelatih akan didedahkan kepada semua aspek dan amalan integriti termasuk the ‘do's and dont's’ di tempat kerja.
Objective:
Di akhir akhir kursus, peserta akan dapat:

  • Mengenalpasti ciri-ciri bekerja dengan berintegriti merujuk kepada Pelan Integriti Nasional (PIN) dan garis panduan integriti TNB dengan betul.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my

Target Participant: Terbuka
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2017 TNB ILSAS