Courses

KERJA TALIAN HIDUP VOLTAN RENDAH
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja pada talian hidup voltan rendah yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat perkakas kerja talian hidup. Kaedah kerja yang digunakan ialah Teknik Kerja Sarung Tangan Getah.
Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten. Peserta/pekerja yang berkelayakan akan diberikan Sijil Kebenaran Menjalankan Kerja Talian Hidup Voltan Rendah oleh Unit Keselamatan TNB Pembahagian.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti peralatan-peralatan yang digunakan dalam kerja talian hidup voltan rendah.
·         Mengaplikasikan kaedah kerja menggunakan sarung tangan getah berdasarkan prosedur digariskan
·         Mengamalkan prosedur keselamatan bekerja pada talian hidup voltan rendah

Target Participant: Pembaik kerosakan, pemasang talian & pasukan lampu awam
Duration: 3
Language: English, Malay

Kepimpinan (A) / Leadership (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:
Pemimpin memainkan peranan yang penting di dalam mempengaruhi anggota kerja dan `memandu’ unit di bawah seliaannya bagi memastikan pencapaian objektif syarikat yang diamanahkan kepada beliau dapat dicapai.

Pemimpin perlu bijak memainkan peranan dan menggunakan kuasa yang ada padanya. Beliau juga perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran sebagai pemimpin daripada segi mengaplikasikan gaya kepimpinan mengikut situasi dan jenis anggota kerja di bawah jagaannya. Skil dan proses komunikasi yang efektif juga menentukan kejayaan kerjasama secara berpasukan seorang pemimpin terhadap unit yang dipimpinnya. Seorang pemimpin juga perlu arif tentang kaedah delegasi kepada anggota kerjanya.

Kursus ini menekankan perkara-perkara di atas bagi memastikan kesemua skil, pengetahuan dan sikap yang cemerlang yang perlu ada pada seseorang pemimpin.
 
Objective:
Di akhir kursus peserta akan dapat:

• Ciri-ciri dan peranan Pemimpin
• Kuasa Pemimpin
• Gaya kepimpinan sesuai dengan situasi
• Pengurusan Sumber : Proses Komunikasi & Delegasi

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. SALWANI MOHD KAMAL
     Email: salwanikam@tnb.com.my

2. ISMAH SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: Pemimpin di peringkat penyelia
Duration: 2 Days
Language:

Kepimpinan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Pemimpin memainkan peranan yang penting di dalam mempengaruhi anggota kerja dan `memandu’ unit di bawah seliaannya bagi memastikan pencapaian objektif syarikat yang diamanahkan kepada beliau dapat dicapai.

Pemimpin perlu bijak memainkan peranan dan menggunakan kuasa yang ada padanya. Beliau juga perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran sebagai pemimpin daripada segi mengaplikasikan gaya kepimpinan mengikut situasi dan jenis anggota kerja di bawah jagaannya. Skil dan proses komunikasi yang efektif juga menentukan kejayaan kerjasama secara berpasukan seorang pemimpin terhadap unit yang dipimpinnya. Seorang pemimpin juga perlu arif tentang kaedah delegasi kepada anggota kerjanya.

Kursus ini menekankan perkara-perkara di atas bagi memastikan kesemua skil, pengetahuan dan sikap yang cemerlang yang perlu ada pada seseorang pemimpin.
Objective:
Di akhir kursus peserta akan dapat:

• Ciri-ciri dan peranan Pemimpin
• Kuasa Pemimpin
• Gaya kepimpinan sesuai dengan situasi
• Pengurusan Sumber: Proses Komunikasi & Delegasi

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: SALWANI MOHD KAMAL
   Email: salwanikam@tnb.com.my

2. NAMA: ISMAH SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: Pemimpin di Peringkat Penyelia
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS