Courses

Komputer (MS Excel) (Combo F)
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TD08
Duration: 3
Language:

Kompetensi Telecontrol
Transmission

5 Days

View Details

Overview:

Kursus selama 5 hari ini dapat memberi peserta pengetahuan teknikal yang perlu untuk menjalankan kerja-kerja pemasangan, pengujian, mulatugas dan penyelenggaraan alat telekontrol di pencawang penghantaran jenis konvensional.

 


Objective:

Selepas mengikuti kursus, peserta-peserta akan dapat:

• Mengenalpasti peralatan dan komponen sistem telekontrol dan SCS di pencawang serta alat-alat ujian khusus untuk peralatan telekontrol
• Merancang, menguruskan dan mengawasi pemasangan, pengujian dan mulatugas alat sistem Telekontrol dan SCS di pencawang
• Menyelenggara dan membaik pulih alat-alat sistem telekontrol dan SCS di pencawang


for any enquiries please contact:

1. NAME: IR. JIMMY FAM DENG FONG
   Email: famdf@tnb.com.my

 Target Participant: Engineers, Technicians
Duration: 5 Days
Language:

KOMPETENSI PEMBAIK KEROSAKAN
Distribution

10

View Details

Overview:
Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran mengesan kerosakan yang melibatkan pepasangan sistem talian atas voltan rendah. Ini selaras dengan keperluan semasa dan peningkatan pelanggan TNB seterusnya memerlukan kemahiran pekerja meminimakan masa pemulihan bekalan dan menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik. Pelatih juga akan didedahkan dengan spesifikasi dan kemahiran mengendalikan papan agihan voltan rendah mengikut aturan keselamatan yang digariskan oleh TNB.
Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti dan mengaplikasi prosedur keselamatan bekerja pada sistem talian atas voltan rendah
·         Mengesan dan membaiki kerosakan-kerosakan yang melibatkan sistem talian atas voltan rendah.
·         Mengenalpasti prosedur keselamatan bekerja pada papan agihan voltan rendah

Target Participant: Pembaik kerosakan & pemasang talian
Duration: 10
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS