Courses

Kursus Perlindungan Keselamatan Sasaran Penting
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

• Ancaman Keselamatan dan Kesannya Terhadap Sasaran Penting
• Langkah-Langkah Pencegahan, Kawalan Keselamatan Fizikal, Pengawalan dan Pemeriksaan Keselamatan Sasaran Penting
• Tugas dan Tanggungjawab Pengawal Keselamatan terhadap kawalan keselamatan di Sasaran Penting
• Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959
• (Akta 298) 
• Dasar dan Strategi Pengurusan Keselamatan Perlindungan Sasaran Penting
• Penjelasan Arahan Keselamatan  Kawalan Pembinaan Bangunan Berdekatan Sasaran Penting, Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
• Peranan dan Tanggungjawab Tim Naziran Sasaran Penting dalam Audit penentuan tahap keselamatan Sasaran Penting
• Kaedah Penentuan Sasaran Penting Mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting dan Strategi Kawalan Keselamatan
• Asas Pengurusan Risiko di Sasaran Penting
• Kajian Kes
• Penyediaan Laporan  dan Persembahan Kumpulan

 


Objective:

• Memberi kefahaman mengenai kepentingan sistem kawalan keselamatan perlindungan sasaran penting milik TNB.

• Memperolehi pengetahuan mengenai aspek keselamatan bagi mencegah berlaku pencerobohan / pengkhianatan ke atas pepasangan TNB.

• Mengaplikasikan pengetahuan yang ada supaya dapat menjalankan tugas dengan berkesan di pepasangan TNB yang disenaraikan sebagai sasaran penting negara.

 

 Target Participant: Executive
Duration: 3 Days
Language:

Kursus Keselamatan Sasaran Penting
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

• Ancaman Keselamatan dan Kesannya Terhadap Sasaran Penting
• Langkah-Langkah Pencegahan, Kawalan Keselamatan Fizikal, Pengawalan Dan Pemeriksaan Keselamatan Sasaran Penting
• Tugas dan Tanggungjawab Pengawal Keselamatan terhadap kawalan keselamatan di Sasaran Penting
• Akta Kawaan Larangan Dan Tempat Larangan 1959
• (Akta 298) 
• Dasar dan Strategi Pengurusan Keselamatan Perlindungan Sasaran Penting
• Penjelasan Arahan Keselamatan  Kawalan Pembinaan Bangunan Berdekatan Sasaran Penting, Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
• Peranan dan Tanggungjawab Tim Naziran Sasaran Penting Dalam Audit penentuan tahap keselamatan Sasaran Penting
• Kaedah Penentuan Sasaran Penting Mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting dan Strategi Kawalan Keselamatan
• Asas Pengurusan Risiko di Sasaran Penting
• Kajian Kes/
• Penyediaan Laporan  dan Persembahan Kumpulan

 


Objective:
  • Memberi kefahaman mengenai kepentingan sistem kawalan keselamatan perlindungan sasaran penting milik TNB.
  • Memperolehi pengetahuan mengenai aspek keselamatan bagi mencegah berlaku pencerobohan / pengkhianatan ke atas pepasangan TNB.
  • Mengaplikasikan pengetahuan yang ada supaya dapat menjalankan tugas dengan berkesan di pepasangan TNB yang disenaraikan sebagai sasaran penting negara.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ BIN MOHD KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my
 
 Target Participant: E07-E17
Duration: 3 Days
Language:

Kursus Kesedaran TNB Safety Passport Untuk Pengawal Keselamatan Swasta
OSHE

1

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open
Duration: 1
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2017 TNB ILSAS