Courses

Komunikasi Berkesan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kemahiran berkomunikasi ialah salah satu daripada faktor yang amat mempengaruhi kejayaan seseorang individudi tempat kerjanya, sama ada sebagai ketua mahupun orang bawahan. Pendedahan tentang komunikasi adalah penting bagi semua individu dalam organisasi bagi membantu mencapai matlamat organisasi.

Dengan kemahiran komunikasi berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya. Program 2 hari ini akan memberi pendedahan asas kepada para pesera mengenai komunikasi serta cara-cara berkomunikasi dengan berkesan.
 
Objective:
Diakhir akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menerangkan elemen utama dalam proses komunikasi
2. Menyenaraikan prinsip-prinsip komunikasi dan ciri-ciri perilaku
3. Menyatakan pola komunikasi dalam organisasi
4. Mengenal pasti halangan-halangan dalam komunikasi dan cara-cara mengatasinya


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

Komputer (MS Excel) (Combo F)
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TD08
Duration: 3
Language:

Kompetensi Telecontrol
Transmission

5 Days

View Details

Overview:

Kursus selama 5 hari ini dapat memberi peserta pengetahuan teknikal yang perlu untuk menjalankan kerja-kerja pemasangan, pengujian, mulatugas dan penyelenggaraan alat telekontrol di pencawang penghantaran jenis konvensional.

 


Objective:

Selepas mengikuti kursus, peserta-peserta akan dapat:

• Mengenalpasti peralatan dan komponen sistem telekontrol dan SCS di pencawang serta alat-alat ujian khusus untuk peralatan telekontrol
• Merancang, menguruskan dan mengawasi pemasangan, pengujian dan mulatugas alat sistem Telekontrol dan SCS di pencawang
• Menyelenggara dan membaik pulih alat-alat sistem telekontrol dan SCS di pencawang


for any enquiries please contact:

1. NAME: IR. JIMMY FAM DENG FONG
   Email: famdf@tnb.com.my

 Target Participant: Engineers, Technicians
Duration: 5 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS