Courses

Modul Penyegerakan Voltan Rendah
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.


Objective:
  • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator)
  • Menerankan prinsip operasi penjana elektrik
  • Menerangkan definisi penyegerakan (synchronizing)
  • Melaksanakan operasi penyegerakan dengan betul dan selamat


Target Participant: Pengenali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

Modul Keselamatan Pembahagian II
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: E11/12/13 (TNBD Only)
Duration: 2
Language:

Modul Keselamatan I (AKE & Panduan Latihan Keselamatan)
OSHE

4

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TNBD Only
Duration: 4
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS