Courses

TOMS001: TOMS For CMC
IT & Corporate System

3 Days

View Details

Overview:

 • Integrasi dengan peralatan telefon supaya maklumat pemanggil akan automatik dipaparkan di skrin apabila panggilan diterima di CMC.
 • Dengan sistem baru, setiap tempat kejadian yang dilaporkan akan tertera di skrin supaya CSA boleh memilih tempat kejadian berbeza daripada skrin.
 • Pemilihan pasukan TNB seperti di fault finder, pencawang, overhead dan sebagainya yang tidak terhad untuk memastikan bahawa setiap maklumat pasukan dan kerja yang dibuat dimaklumkan secara automatik kepada CSA di CMC.
 • Kerja siap yang dilaporkan akan dikemaskini di LGBNet untuk kiraan SAIDI, SAIFI dan sebagainya secara automatik.

Objective:
Pada akhir kursus ini, peserta-peserta boleh menggunakan aplikasi sistem TOMS - MFFA dengan betul dan sistematik.
 • Menerangkan proses-proses dalam carta aliran sistem
 • Mewujudkan aduan ke sistem CMC
 • Mengenali paparan TCS – tab utama dan sub tab
 • Mengenali peralatan asas sistem Bekalan TNB
 • Melaksanakan simulasi pengurusan aduan pengguna


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Name: Sharizam Bin Saleh   
   Email: sharizams@tnb.com.my

2. Name: Noriza Binti Bahari   
   Email: norizab@tnb.com.my

Target Participant: PS03-PS04
Duration: 3 Days
Language:

To Strengthen TNB Revenue Through ECIBs
IT & Corporate System

1 Day

View Details

Overview:
The course is designed to improve participant’s skill & knowledge to monitor and review to ensure TNB Revenue at minimum losses:

 • Billing Reports
 • Meter Installation Tempering
 • Debit / Credit Control
 • New Supply

Objective:
At the end of the course, the participants will be able to:
 • Understand the overview and the basic concept of eCIBS in order to strengthen TNB Revenue

The training format is theory and practical, where the participants will be actively involved in the class activities. Hence, it will increase their confidence level.


for any enquiries please contact:

1. Name: Sharizam Salleh
   Email: sharizams@tnb.com.my
 

Target Participant: Cashier
Duration: 1 Day
Language:

TNB-EMPLOYEE Safety Passport (TNBESP)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:

Kursus ini dibangunkan supaya peserta dapat memahami bahagian perundangan yang melibatkan Akta 514, OSHA 94.  Peserta juga akan dijelaskan tentang pengawalan kemalangan dan penyakit pekerjaan, di samping mencegahnya daripada berlaku.  Kursus ini juga menerangkan tentang hazad dan risiko yang wujud di tempat kerja dan cara-cara kawalannya.

Di samping itu, kursus ini turut menerangkan punca setiap insiden yang berlaku di tempat kerja, serta proses penyiasatan kemalangan dibuat dan tujuan ia dilakukan.

 


Objective:
Di akhir kursus ini, peserta akan dapat:

• Menerangkan semua perundangan Keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) yang ada
• Menyatakan kewajipan majikan dan pekerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
• Menerangkan punca utama yang menyebabkan kemalangan atau penyakit pekerjaan
• Menjelaskan bahawa semua kemalangan dan penyakit pekerjaan boleh dicegah
• Menyatakan definisi, punca dan kategori hazard di tapak projek
• Menerangkan kaedah kawalan risiko di tapak projek
• Menyatakan punca insiden dan tujuan siasatan kemalangan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: Hj. Zahar Jafri
     Email: zaharj@tnb.com.my

2. NAME: Jazdina Jabil
     Email: jazdina@tnb.com.my

3. NAME: Ir. Saifuddin Ahmad
     Email: saifudinAh@tnb.com.my
 

Target Participant: Penyelia yang terdiri daripada Juruteknik / Jurutera
Duration: 1 Day
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS