Courses

STANDARD SAFETY OPERATING PROCEDURES – AP TNBD 1KV
Distribution

5

View Details

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Authorised Person (AP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan AP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, permit kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan AP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin. 
Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkebenaran (AP) akan mampu untuk :

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai AP.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai AP.
 • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang AP.
 • Dilantik sebagai Orang Berkebenaran (AP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan & Amali. 


Target Participant: Anggota kerja Competence Person (CP) dari Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

SRM For Supplier
TNB Suppliers

2

View Details

Overview:
TNB Integrated Learning Solution (ILSAS) memperkenalkan pembelajaran secara Blended Learning, satu sistem latihan pembelajaran baharu yang lebih diyakini dan terkini, kaedah ini telah diguna pakai oleh banyak institusi latihan bertaraf antarabangsa dan terbukti berkesan.

Selain menggabungkan konsep perbincangan, mendengar dan melihat, Blended Learning lebih menjimatkan masa dan kos dengan tidak perlu menghadirkan diri kursus ke ILSAS selama 2 hari, malah menjadikan sesi pembelajaran lebih berkualiti dan berkesan bila-bila masa dan di mana-mana.

Kursus SCMS03: SRM For Supplier dikendalikan secara Blended Learning dimana peserta akan diberi akses ke dalam Learning Management System (LMS) dua minggu sebelum kelas bermula.  Peserta perlu mengakses ke LMS untuk mempelajari teori modul dengan menggunakan katalaluan yang akan diberikan melalui e-mel.  Sesi praktikal modul akan dikendalikan secara ‘face-to-face’ dalam makmal komputer berdasarkan lokasi yang akan dimaklumkan selama 1 hari sahaja.

Di akhir kursus, peserta dapat menggunakan sistem “Supply Chain Management System (SCM)” untuk:

 • Mengambil bahagian dalam tender-tender TNB
 • Menerima Pesanan Belian secara “online”
 • Memantau status Pesanan Belian
 • Menghantar inbois secara “online”
 • Memantau status pembayaran Pesanan Belian
 ​
 ​


Training Schedule For Blended Learning
 
Start Date Venue Remarks
  25 Jan 2018                  Makmal Komputer,
TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor, MALAYSIA

Tel: (+6)03-8922 7222
Fax: (+6)03-8926 4437
GPS Coordinate: 2.977; 101.735   
  Blended Learning     
 21 Feb 2018  
 29 Mac 2018  
 9 Apr 2018  
 3 Mei 2018  
 12 Jul 2018  
 16 Aug 2018  
 19 Sep 2018  
 10 Okt 2018  
 13 Nov 2018  

 
Objective:
-

Methodology: presentation, demonstration
Prerequisites: Untuk maklumat selanjutnya, sila layari  
http://www.tnb.com.my/suppliers/srm.html atau hubungi: 

Puan Noriza Bahari 
03‐8922 7222  
Ext 6275
019-3626 891
norizab@tnb.com.my 
Target Participant: Pembekal & Kontraktor TNB
Duration: 2
Language: English, Malay

Slope Site Supervision Works (Module 6)
Transmission

2 Days

View Details

Overview:
This two-day course will briefly covers the Supervision of slope maintenance, retaining structures, drainage works to the participants.

This course will provide practicing engineers / technicians a good insight into the aspects and factors required for slope stability also knowledge about types of soil and soil compaction in slope repair works.
Objective:
After attending this training program, participants will be able to:

 • Determine the aspects and factors required for slope stability.
 • Supervise slope maintenance, retaining structures and drainage works following procedure or guidelines.


for any enquiries please contact:

1. NAME: AHMAD MAHMOOD
   Email: ahmadm@tnb.com.my

2. NAME: MOHD SALIM NGADINO
   Email: salimn@tnb.com.my

Target Participant: Civil Engineers, Civil Technicians
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS